Codul electoral (proiect AEP)

Autoritatea Electorala Permanenta(AEP) a propus un proiect de Cod electoral, in principal care preia prevederile din legislatia actuala.

Proiectul de lege electorală poate fi regăsit de către orice persoană interesată pe site‐ul Autorității Electorale Permanente, la http://roaep.ro/ro/section.php?id=96.
Autoritatea Electorală Permanentă este receptivă la orice observații şi propuneri care vizează îmbunătățirea proiectului, acestea putând fi formulate inclusiv via e‐mail către office@roaep.ro.
ANA MARIA PĂTRU,
PREŞEDINTE AL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

Printre chestiunile ramase nerezolvate am identificat urmatoarele probleme:
Secretul participarii la vot, favorizeaza votul in numele absentilor.

Libertatea dreptului de vot Art. 6.
(6) Dreptul de vot se exercită cu asigurarea secretului acestuia.
(7) Listele cuprinzând persoanele care au VOTAT nu sunt supuse publicităţii.

La (6) formularea este ambigua. „Asigurarea secretului acestuia” se refere la cum a votat sau este secret faptul ca a participat la vot.
La (7) listele cu cei care au votat nu sunt publice, ceea ce favorizeaza fraudele electorale.
In mediul rural oamenii se cunosc si daca listele cu participantii la vot ar fi afisate, cetatenii ar putea depista voturi in numele celor care nu s-au prezentat la vot. In mediul rural, cine vrea sa afle cine a votat, nu are decat sa se posteze in fata sectiei de vot si sa-i noteze pe cei care intra in sectia de vot.
Chiar daca respecta recomandarile Comisiei de la Venetia, aliniatul (7) are efecte negative, incurajand votul in numele absentilor care se practica frecvent in Romania si prevederea ar trebui eliminata.

Referendumul privind revizuirea Constituţiei
Art. 22.

..
(3) Rezultatul referendumului se stabileşte în funcţie de majoritatea voturilor valabil exprimate pe întreaga ţară ale alegătorilor români înscrişi în listele electorale.
..
Art 2
d) alegător român – cetăţean român care are drept de vot;
..
x) listă electorală – listă ce cuprinde toţi alegătorii care îşi exercită dreptul de vot în cadrul unei secţii de votare;

Numarul celor inscrisi in liste cuprinde pe cei inscrisi anterior votului, sau a in timpul procesului de vot daca se constata ca au fost omisi din liste.
Este un numar care poate fi stabilit doar dupa finalizarea votului, pentru ca listele se actualizeaza online pe durata procesului de vot. Este un numar stabilit dupa prelucrarea electronica a datelor, ce nu poate fi controlat de reprezentantii partidelor politice si care poate fi alterat de un adminstrator al bazei de date.
Cred ca ar trebui renuntat la numar de cetateni inscrisi in liste ca reper pentru praguri electorale. Daca se doreste ca un referendum sa fie reprezentativ se poate pretinde un raport de 2/3 sau alt raport din numarul voturilor valabil exprimate sau al participantiilor la vot.

Lista electorală
Art. 36.
– (1) Lista electorală este un document autentic care atestă posibilitatea exercitării dreptului de vot la scrutinul pentru care a fost întocmită şi care cuprinde alegătorii arondaţi unei secţii de votare.
(2) Lista electorală este structurată în trei părţi, după cum urmează:
a) partea I cuprinde alegătorii români înscrişi în Registrul Electoral;
b) partea a II-a cuprinde alegătorii comunitari înscrişi în Registrul Electoral;
c) partea a III-a cuprinde alegătorii omişi din partea I sau a II-a, după caz, care au dreptul de a fi înscrişi în lista electorală, precum şi alegătorii prevăzuţi la art. 19 alin. (7);
..
(5) Partea a III-a a listei electorale este utilizată pentru actualizarea Registrului Electoral.
Autoritatea Electorală Permanentă
(6) Alegătorii pot solicita în scris primarilor sau Autorităţii Electorale Permanente, până cu cel mult 25 de zile înaintea datei votării, să fie înscrişi în lista electorală a altei secţii de votare decât cea unde au fost arondaţi conform domiciliului.
(7) În cel mult 24 de ore de la primirea cererilor prevăzute la alin. (6), primarii au obligaţia de a le transmite Autorităţii Electorale Permanente.

Lipsa de transparenta a centralizarii, afecteaza credibilitatea.

Atribuţiile birourilor electorale ale secţiilor de votare.
(3) În ziua votării, birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii:
..
e) eliberează la cererea reprezentanţilor competitorilor electorali în biroul electoral al secţiei de votare câte un exemplar al procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării

Nu se prevede obligativitatea publicarii rezultatelor din proceselor verbale in media, si nici pe sit-ul AEP, ceea ce face imposibila verificarea corectitudinii centralizarii de catre mass-media sau orice alt cetatean.

Actualizarea listelor electorale online in timpul procesului electoral, si validarea online a prezentei la vot pentru a preveni votul multiplu, risca sa nu functioneze. Infrastructura de comunicatii si stabilitatea alimentarii cu energie nu pot garanta inexistenta incidentelor.
Ce se intaimpla daca se intrerupe legatura online cu baza de date centrala? Se interupe procesul de vot?
Cred ca prezenta la vot putea fi urmarita off-line si ulterior sa se verifice votul multiplu, prin centralizara inregistrarilor.
Daca tot se recurge la IT atunci se putea adopta metoda cartela de vot electronica, utilizata in vest, cu care alegatorul se prezenta si se inregistra ca prezent la vot. Avand o singura cartela putea vota o singura data, si nu mai erau necesare nici cartea de alegator, nici autocolanta, nici introducerea datelor de la tastatura. Citirea se facea rapid prin citire magnetica si/sau cod cu bare a CNP-ului si a actul de identitate.
Procesele verbale se pot edita din calculator si membrii comisiei sa le semneze.

Sanse inegale la referendum pentru cele doua opinii in disputa.

Repartizarea timpilor de antenă în campania pentru referendumul naţional
Art. 89.
– (1) Formaţiunile politice reprezentate în Parlament trebuie să solicite conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune acordarea timpilor de antenă în cel mult 48 de ore de la începerea perioadei electorale. Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare.
(2) Formaţiunile politice care au efectuat solicitări potrivit alin. (1) primesc timpi de antenă proporţional cu ponderea lor parlamentară în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

Referendumul fiind o consultare cu DA si NU, timpul de antena ar trebui repartizat in mod egal pentru sustinatorii si adversarii problemei chastionate, conform principiilor Comisiei de la Venetia. Egalitatea de sanse inseamna timpi egali pentru dezbateri.

Apreciere pozitiva.
Pentru prima data se prevede ca urnele de vot sunt transparente.

Urnele de vot
Art. 72.
– (1) Urna de vot este un recipient transparent în care se introduc buletinele de vot de către alegători.
(2) Dotarea localurilor de vot cu urne de vot se asigură de către primari.
(3) La începerea votării, în prezenţa celorlalţi membri, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se asigură că urna de vot este goală după care o închide şi o sigilează.

Reclame

Despre Deceneu
"Lumea nu va fi distrusa de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervina.” - Albert Einstein

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: